Allmänna råd till boende
och besökare
Den pågående corona-pandemin innebär att vi alla har ett eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Följ därför gärna nedanstående rekommendationer:
Är du sjuk? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjligt, till dess att du blivit frisk och varit symtomfri i två dagar
Håll god handhygien samt nys och hosta endast i armvecket för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar
Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga
Hembesök kan bidra till smittspridning, vänta därför med felanmälningar som inte är akuta
Hjälp gärna till om du har en granne som befinner sig i en riskgrupp, så att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis med att handla mat eller gå till apoteket.
Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på
myndigheternas webbplatser som www.folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13.