Onsdag den 11/11 och torsdag 12/11 kommer det att utföras underhållsarbete och

därför håller poolen/bastun samt bastun vid Relaxavdelningen stängt.