Nu har vi öppnat Återbruket i en av våra aktivitetslokaler där våra hyresgäster kan bidra till ett mer cirkulärt samhälle genom att skänka saker de inte har nytta av längre som andra istället kan ha användning för och därmed inte behöva köpa nytt.